autunm
OKCEN  Kaštieľ
júl, august ZASTAVME/UMENIE!
2016
Výstava mladých umelcov zo Smižian
Organizuje: OKC  Banketová sála KD
júl, august VÝSTAVA PRÁC ABSOLVENTOV VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ D. ŠTRAUCHA SMIŽANY
2016
Organizuje: ZUŠ, OKC  pódium pred Radnicou • KULTÚRNE LETO 2016
21.8. ZAHURACI
15:00 hod. galeria
Country & Bluegrass skupina zo Spišských Vlách
Organizuje: OKC  park pred Kultúrnym domom
26.8. OSLAVY SNP A DŇA ÚSTAVY SR
15:00 hod.
Organizuje: obec Smižany, ZO SZPB, OKC  Banketová sála KD
31.8. PORADA RIADITEĽOV ŠKÔL A
ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SŠÚ SMIŽANY
10:00 hod.
Organizuje: OŠRaSŠÚ, OKC

Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek:
OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80
tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722.

Kaštieľ - Informačné centrum, Tatranská 105/302, Smižany
tel.:053 / 44 33 666